ISTROPROGRES

Zoznam stavieb - referenčný list

Priemyselné stavby

Istrochem a.s. Bratislava

Činnosti Dátum realizácie
výroba POP viazacích pások IIČ + KIČ + SD 1995-1996
zníženie CHSK pri výrobe Sulfenaxu IIČ + KIČ + SD 1995-1997
kontinuálna linka POP káblika Barmag IIČ + KIČ + SD 1997-1998
rekonštrukcia káblových NN rozvodov na Nobelovej ulici IIČ + KIČ + SD 1997-1998
racionalizácia spotreby tepel. energie pri výrobe Sulfenaxu (proces.kompresor) a VN prívod IIČ + KIČ + SD 1998- 2000
rekonštrukcia linky B na výrobu taveniny Sulfenaxu IIČ + KIČ + SD 2000-2001
zvýšenie kapacity výroby Sulfenaxu + KIČ + SD 2001
rekonštrukcia parných rozvodov 2002
vysokoteplotná úprava destilačných zvyškov + KIČ + SD 2003-2004
univerzálna výrobná jednotka na výrobu GCH 2003
dusíková stanica + IIČ 2003-2004
výroba taveniny 2-MBT 2003
Regenerácia TBA + IIČ 2003-2004
SHZ pre HVO + IIČ 2004
Núdzové osvetlenie prevádzky Burex 2004, 2006
Odsávanie prachu HVO 2005
Protokoly o prostredí Sulfenax 2005
Homogenizácia a odstreďovanie + IIČ 2005-2006
Úprava CHSK odpadových vôd 2006
Odsávanie chladiarne Burex + IIČ 2006
Absorpcia čpavku Sulfenax + IIČ 2006
Premiestnenie Sulky 2006
Záchytná havarijná nádrž pod koľajiskom Burex 2007
Dávkovacia váha Acrison + KIČ 2008

Transpetrol a.s. Bratislava

Činnosti Dátum realizácie
výstavba trafostanice 110 kV/6 kV v Bučanoch IIČ + KIČ + SD 1997-1998
vybudovanie 2 x 110 kV vzdušnej linky v Bučanoch IIČ + KIČ + SD 1997-1998
rekonštrukcia 110 kV trafostanice v Tupej-Šahy IIČ + KIČ + SD 1998-1999

Slovnaft a.s. Bratislava (pre Intech spol. s r.o.)

Činnosti Dátum realizácie
EFPA-výroba síry KIČ + SD - elektro + SRTP 1997-1998

VW Bratislava (pre Siemens Bratislava)

Činnosti Dátum realizácie
Nová lakovňa – el.časť a SRTP KIČ + SD 1999-2000

MV SR

Činnosti Dátum realizácie
rekonštrukcia - výmena výťahov v objekte na Drieňovej ulici IIČ + KIČ + SD 1998-1999

SVPS Ružinov

Činnosti Dátum realizácie
trafostanica, vn a nn rozvod na trhovisku Miletičova + IIČ 2000-2001
dobudovanie stánkov na trhovisku Miletičova + IIČ 2000-2001

POLYNIT s.r.o. Nitra

Činnosti Dátum realizácie
výroba polystyrénových dosiek 2002-2003
spracovanie PSE na dosky 2005

POLYFORM s.r.o. Podolinec

Činnosti Dátum realizácie
výroba polystyrénových dosiek 2003-2004

SHMÚ Bratislava

Činnosti Dátum realizácie
priestory pre databázu SHMÚ 2002
registratúrne stredisko – stavebné úpravy 2004
meteorologický rádiolokátor Kubínska hola 2004-2005
meteorologický rádiolokátor Španí Laz 2005

OKAMEA Dechtice

Činnosti Dátum realizácie
kameňolom - sekundárna linka 2004

Slovizol - Čab

Činnosti Dátum realizácie
Spracovanie PSE na dosky, PSP+ RP 2007

TAZ Trnava

Činnosti Dátum realizácie
Prestavba skladu 2006

Petrochema Dubová, a.s.

Činnosti Dátum realizácie
Rekonštrukcia a modernizácia výroby mazacích olejov 2007-2008

POLYEURO SK, s.r.o.

Činnosti Dátum realizácie
Výroba XPS dosiek Bošany 2008

ŽSR – DEPO Bratislava

Činnosti Dátum realizácie
Rekonštrucia olejového hospodárstva 2008

Duslo, a.s. Šaľa

Činnosti Dátum realizácie
Intenzifikácia výroby Irganoxu L67, PSP+ RP 2007
Úprava chladenia vzduchu na LAD, PSP+ RP 2007
Modelová jednotka 4-ADFA, PSP+ RP 2007-2008
Komplexné riešenie výroby a expedície KTP, PSP+ RP 2008
Modernizácia čerpadlovne a potr. trás na VJDaL, RP 2008
Filtrácia Irganoxov, PSP+ RP 2008
fotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografia