ISTROPROGRES

Zoznam stavieb - referenčný list

Občiansko - bytové stavby

Istrochem a.s. Bratislava

Činnosti Dátum realizácie
rekonštrukcia R.S. Zornička - Harmónia IIČ + SD 1994-1995
rekonštrukcia sociálnych zariadení na internáte Račianska IIČ + KIČ + SD 1995-1996
oplotenie Vajnorská ul. 2000
parkovisko Nobelova 2001

b) Eurosipox a.s. Bratislava

Činnosti Dátum realizácie
obytná zóna Devínska Nová Ves - proj. a investor. príprava novej lokality vč.inž. sietí + IIČ 1997-1999

Obec Ivánka pri Dunaji

Činnosti Dátum realizácie
výstavba inž. sietí Matičná ulica + IIČ + KIČ + SD 1997-1999
výstavba inž. sietí pre zónu bývania Biele vody + IIČ + KIČ + SD 1998-2000

I.V.A. spol. s r.o. Bratislava

Činnosti Dátum realizácie
zóna bývania Biele vody - výstavba bytových a rodinných domov vč. inž. sietí a trafostanice IIČ + KIČ + SD 1998-2000

ECS enginneering spol. s r.o. Bratislava

Činnosti Dátum realizácie
rekonštrukcia RD na firemné sídlo + IIČ + KIČ + SD 1999

Vykonávanie + IIČ + SD pri výstavbe

Činnosti Dátum realizácie
jednotlivých RD pre viacerých zákazníkov súkromné fyzické osoby + IIČ + KIČ + SD 1999-2001

MV SR

Činnosti Dátum realizácie
rekonštrukcia výťahov v budove na Drieňovej ulici + IIČ + KIČ + SD 1998-1999
príprava rekonštrukcie sociálnych zariadení v budove na Drieňovej ulici + IIČ 1999

VIA EKON

Činnosti Dátum realizácie
nadstavba polyfunkčného domu na Bajkalskej ulici 2002

SHMÚ Bratislava

Činnosti Dátum realizácie
zateplenie objektov 2001

PAMA Rača – správca bytov

Činnosti Dátum realizácie
sanácia a zateplenie panelových bytových domov 2002

H.M.N. s.r.o. Bratislava

Činnosti Dátum realizácie
nadstavba objektu +IIČ 2002-2003

Mesto Bratislava

Činnosti Dátum realizácie
Mirbachov palác – obnova podkrovia 2005

Mesto Senec

Činnosti Dátum realizácie
Revitalizácia námestia 1. mája a Mierového nám. + IIČ 2005-2007
Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska v Senci IČ + SD 2006-2008

Obec Kostolná pri Dunaji

Činnosti Dátum realizácie
Rekonštrukcia Kultúrneho domu + IIČ 2006-2008
Revitalizácia verej. priestorov s jazierkom + IIČ 2007-2008

Mesto Gbely - Obec Adamov

Činnosti Dátum realizácie
Revitalizácia Adamovského jazera 2008
fotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografiafotografia