ISTROPROGRES

Zoznam stavieb - referenčný list

Ekologické a vodohospodárske stavby

Istrochem a.s. Bratislava

Činnosti Dátum realizácie
odvodnenie kaziet č. 1 a 2 IIČ + KIČ + SD 1994-1995
kazeta č. 3 na Skládke chem. odpadov v Budmericiach IIČ + KIČ + SD 1994-1996
BČOV IIČ + KIČ + SD 1995
neutralizácia odpadových vôd + IIČ 1998
prekrytie kazety č. 3 2001

Slovnaft a.s. Bratislava ( pre Intech spol. s r.o.)

Činnosti Dátum realizácie
zabezpečenie odsúhlasenia ZS pre novú Spaľovňu nebezpečných odpadov vrátane vydania Územného rozhodnutia. IIČ 1997-1998

Obec Ivánka pri Dunaji

Činnosti Dátum realizácie
odkanalizovanie obce a odvod. vôd do ÚČOV Vrakuňa - I. etapa IIČ + KIČ + SD 1994-1997
odkanalizovanie obce - II. etapa IIČ + KIČ + SD 1997-2001
dobudovanie vodovodu IIČ + KIČ + SD 1995-1998

Obec Svätý Jur

Činnosti Dátum realizácie
sanácia skládky komunálneho odpadu + IIČ + SD 1998-2001
zberné miesto nebezpečných odpadov z KO 2002

Petmas s.r.o. Pezinok

Činnosti Dátum realizácie
zberné miesto nebezpečných odpadov z KO + IIČ 2001-2002

Obec Budmerice

Činnosti Dátum realizácie
zberné miesto nebezpečných odpadov z KO + IIČ 2002

Detox, a.s. Banská Bystrica

Činnosti Dátum realizácie
Administratívno – skladovací areál (štúdia) 2005
Sklad olejov a žieravín 2005

Mesto Senec

Činnosti Dátum realizácie
Odstránenie sedimentov Slnečných jazier + IIČ 2006-2007

Mesto Gbely

Činnosti Dátum realizácie
Zberné miesto nebezpečných odpadov z KO 2008